Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Aktuality

Aktuality v roce: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Žádný článek není v databázi.

Aktivity spolku podpořeny Česko - německým fondem budoucnosti

10. 05. 2021

Česko německý fond budoucnosti podpořil činnost Spolku pro obnovu památek Úštěcka v rámci programu STAVITELÉ MOSTŮ částkou 40.000,–Kč.

Mimořádná podpora projektů
Rok 2020 byl pro nás všechny rokem složitým a náročným. Proto s velkou vděčností děkujeme Česko německému fondu budoucnosti za podporu našich aktivit, které byly postiženy koronavirovou krizí, a to zejména v oblasti financování našich kulturně společenských aktivit.
Příspěvek Česko německého fondu budoucnosti byl použit jak na personální náklady, tak na produkci a honoráře umělců, kteří byli koronavirovou krizí postiženy zcela zásadně.
Česko německý fond budoucnosti – aktuálně

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk