Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka bylo založeno roku 2005. Jeho členy se stali lidé z Úštěka a blízkého okolí, kterým není lhostejný osud památek jejich regionu. Tyto památky, často opomíjené, tvoří nedílnou součást kulturního dědictví spoluvytváří podobu kulturní krajiny, jejich existence odráží ducha doby ve které vznikly.
Společnost si klade několik cílů. Nejprve podchytit a zdokumentovat drobné památky, kterým je jinak věnována minimální pozornost. Dalším cílem je tyto památky opravovat a udržovat tak, aby se opět staly důstojnou součástí krajiny.
Další aktivitou je pořádání kulturních akcí, na kterých se mimo jiné snaží poukazovat na stav památek v okolí.

Copyright © Společnost pro obnovu památek Úštěcka - Created by Meloun