Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka si klade za cíl podchytit a zdokumentovat drobné památky, kterým je jinak věnována minimální pozornost. Dalším cílem je tyto památky opravovat a udržovat tak, aby se opět staly důstojnou součástí krajiny.
Na tyto opravy se podařilo získat finanční příspěvek z grantu Města Litoměřice na opravu drobných památek, a zároveň jsme oslovili jednotlivé obce, na jejichž území se několik vytipovaných památek nachází, s prosbou o finanční podporu při jejich opravě.
Zde si můžete prohlédnout zdokumentované památky čekající na opravu i památky, které se nám již podařilo opravit.

Copyright © Společnost pro obnovu památek Úštěcka - Created by Meloun