mega888 Také v Litoměřicích se zastaví putovní výstava "ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH 1945-1989" | Společnost pro obnovu památek Úštěcka

Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Také v Litoměřicích se zastaví putovní výstava "ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH 1945-1989"

20. 06. 12

Vernisáž této výstavy, která pro velký zájem putuje ve dvou verzích českými i německými městy, se uskuteční 20. června 2012 od 16 hodin v prostorách litoměřického kostela svaté Ludmily v Dlouhé ulici. Úvodní slovo pronesou Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, místostarosta města Litoměřice Karel Krejza a děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík.

Poté denně od 9. do 17. hodiny až do 28. července 2012 budou na výstavě vítáni návštěvníci všech věkových kategorií z blízka i z daleka. Všichni ti, kteří se o historii zajímají a chtějí se dovědět, nebo si jen připomenout temnou dobu minulou.

Výstavu pořádá Biskupství litoměřické ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím u Všech Svatých Litoměřice a Společností pro obnovu památek Úštěcka, o.s..

Destruktivní činy minulosti dokládají černobílé fotografie, archivní dokumenty i makety zničených 87 kostelů. Zavedou Vás do severních Čech v letech 1945–1989, tedy do období o více než půl století zpět až do tzv. „sametové revoluce“. Také sestřih dobových dokumentárních filmů ještě s větší razancí návštěvníkům přiblíží nevratitelné ztráty kulturního dědictví, které jednou pro vždy způsobila doba komunistická.

Výstava „Zničené kostely severních Čech 1945–1989“ zahrnuje několik tématických celků, v rámci kterých jsou ukázány konkrétní osudy zničených kostelů. Tématy jsou otázka hraničního pásma, vojenský prostor Ralsko, údolní nádrže Nechranice a Přísečnice, Severočeská hnědouhelná pánev, likvidace kostelů tzv. verneřické plošiny, institucionální ničení před rokem 1989 a role církevních tajemníků.

Výstavu připravilo Sdružení pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou České republiy, Biskupstvím litoměřickým, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Také s partnery Freudeskreis Fulda-Leitmeritz/ Litoměřice E. V., Spolkem Fulda – Litoměřice, Společností pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic, Oblastním muzeem v Chomutově, Regionálním muzeem v Teplicích, Oblastním muzeem v Mostě, Oblastním muzeem v Litoměřicích, Oblastním muzeem v Děčíně, Státním oblastním archivem Litoměřice a Krátkým filmem Praha, a.s..
Partnery výstavy jsou: Ministerstvo kultury, Česko-německý fond budoucnosti, Národní knihovna ČR, Ústecký kraj, Město Úštěk, MAS České středohoří, Tondach Česká republika s.r.o. a Stavební firma Hlaváček Litoměřice.

zpět

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk