Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Křížky v krajině

Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka si klade za cíl podchytit a zdokumentovat drobné památky: křížky, Boží muka a kapličky, kterým je jinak věnována minimální pozornost. Dalším cílem je tyto památky opravovat a udržovat tak, aby se opět staly důstojnou součástí krajiny.

Na tyto opravy se nám daří každoročně získávat finanční příspěvky z grantu Města Litoměřice na opravu drobných sakrálních památek a od obcí na jejichž území se několik vytipovaných památek nachází.
Zde si můžete prohlédnout zdokumentované památky čekající na opravu i památky, které se nám již podařilo opravit.

Křížky čekající na opravuOpravené křížky

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk