Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Environmentální centrum "stará hasičárna"

Aktuality ↓

původní stav oprava

I. etapa obnovy
Objekt bývalé hasičské zbrojnice byl využíván jako skladiště Městského úřadu v Úštěku, měl pouze jednoduchá okna a jako vstup dvoukřídlá dřevěná nezateplená vrata. Z tohoto důvodu nelze objekt celoročně využívat. Proto byla stávající okna vybourána (14ks) a nahrazena okny s izolačními dvojskly (okna dřevěná, budou respektovat původní velikost včetně členění a barvy), dřevěná vrata (1ks) byla taktéž demontována a byla nahrazena novými vraty, které mají lepší tepelně-technické vlastnosti a interiérové dveře (1ks) byli opraveny.
původní stav oken a vrat úprava ostění a parapetu okna

II. etapa obnovy
Byli provedeny nové nášlapné vrstvy v obou patrech. V přízemí byla na dřevotřískové desky OSB položena palubková podlaha tl. 19mm. V patře byl stávající betonový povrch vyrovnán cementovou stěrkou, na které bude lepeno linoleum.
Na východním průčelí v místě stávajících slepých oken byla vybourána dodatečná zazdívka otvorů. Okna byla obnovena v původní velikosti, zasklená izolačním dvojsklem. Nová okna budou vyrobena podle stávajících oken na jižním průčelí – bude dodrženo jejich členění, směr otevírání a barva.
Dále bylo provedeno zateplení stropu nad patrem, a to zateplením vrstvou minerální vlny tl. 200mm, která byla kladena na stávající dřevěný záklop. Tepelnou izolací bylo nutné také vyplnit prostor kolem zhlaví stropních trámů. Tepelně bylo izolováno i stávající dřevěné schodiště vedoucí do krovu objektu. U vstupu na toto schodiště byli osazeny dřevěné jednokřídlé dveře.

III. etapa obnovy
Na stávající stropní trámy nad přízemím věže byla položena podlaha z hoblovaných prken s perem a drážkou tl. 40mm, která byla z vrchní strany opatřeny zátěžovým lakem. Nad patrem věže byl vložen chybějící dřevěný stropní trám, na takto doplněnou stropní konstrukci byla položena nová dřevěná podlaha z prken tl. 32mm.
Stávající stropní trámy nad patrem jsou dnes napojovány na ležaté pláty, tento spoj není dostatečně únosný, proto bylo provedeno zesílení těchto spojů oboustranně vloženými příložkami z fošen tl. 60mm, která byla vzájemně prošroubována ocelovými svorníky tl. 20mm. Nad celým prostorem dílny v patře byl ke stropním trámům uchycen dřevěný rošt z latí 40×60mm, který ponese nový podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm. Obdobným způsobem byl podhled instalován v přízemí i v patře věže s tím, že rošt byl uchycen ke stropním trámům kovovými závěsy.
U stávajícího schodiště do patra byli dřevěné stupně obloženy novými dubovými stupnicemi tl. 30mm, pod které byli do drážky vložené podstupnice. Na závěr byl nový obklad opatřen ochranným lakem.
Oba stávající komíny byli vyvložkovány a byla provedena jejich revize.

IV. etapa obnovy
V roce 2008 získalo sdružení od města Úštěk do dlouhodobého pronájmu objekt bývalé hasičské zbrojnice. V tomto objektu postupně budujeme Centrum environmentálních aktivit v Úštěku. V tomto projektu byla realizována oprava elektroinstalace v celém objektu. Objekt bývalé hasičské zbrojnice sloužil v minulých letech jako sušárna dřeva. Elektroinstalace objektu byla tedy dimenzována na úplně jiné využití a naopak běžnému provozu centra nevyhovuje, a to především počtem instalovaných zásuvek a úrovní zabezpečení elektroinstalačních prvků, které byli již za hranicí své životnosti. Stávající elektroinstalace obsahuje napájení světelných, zásuvkových a technologických rozvodů, včetně napojení podružné rozvodnice v objektu. Stávající elektroměrový rozvaděč byl osazen v dřevěné skříňce, která byla nahrazena novou. Z rozvodnice byla napojena nová elektroinstalace. Napojení zásuvkových obvodů bylo provedeno přes proudové chrániče a nadproudovou ochranou.

Aktuality

Tkaní na tkalcovských stavech

25. 07. 16

Pojďte se s námi vrátit zpět do minulosti a oživit již zapomenutá řemesla! V pondělí 25.7. od 12. do 16. hodin oživíme klapot starých tkalcovských stavů, roztočíme kolo kolovrátku a vyzkoušíme, že utkat látku na košili nebylo zas tak jednoduché.
Těšíme se na Vás!

Organzové a korálkové šperky

25. 06. 16

Přijďte si v sobotu 25.června vyrobit vlastní originální šperky z organzy či korálků. Dílna probíhá od 12. do 16.hodin. Materiál je zajištěn. Těšíme se na Vás.

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk