Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Kalvárie Ostré

Aktuality ↓

Kalvárie Ostré - 50. léta
Již od roku 2006 má naše občanské sdružení v dlouhodobém pronájmu areál Kalvárie na Ostré u Úštěku. K pronájmu jsme přistoupili, protože nám nebyl lhostejný osud tohoto místa a jeho postupné chátrání nám nedalo spát.

Díky dobrovolnickým akcím občanů úštěcka byl areál postupně zbaven náletových dřevin a je každoročně udržován. V uplynulých letech jsme získali peníze na statické zajištění části areálu, opravu střech na kaplích a opravu schodiště. V letošním roce se nám podařilo díky dotaci získané prostřednictvím Místní akční skupiny České středohoří stavebně obnovit zastavení křížové cesty a v další etapě obnovy budou kapličky křížové cesty osazeny deskovými obrazy.

Opravy v roce 2005 Získané dotace kryjí jen část nákladů a vždy počítají s finanční spoluúčastí žadatele. Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku na obnovu kalvárie na Ostré. Po schválení Ústeckým krajem a za spolupráce s Fórem dárců vyhlašujeme veřejnou sbírku ve formě dárcovských SMS. Detaily o tomto projektu a informaci o počtu přijatých DMS.

Cena jedné DMSky je 30,–Kč a s každou přijatou DMSkou získává občanské sdružení od dárce na obnovu Kalvárie na Ostré 27,– Kč.

Veřejná sbírka je vyhlášena na tři roky a my pevně věříme, že se nám touto cestou podaří shromáždit peníze na další obnovu této významné krajinné dominanty. Podpořte s námi tento projekt! Odešlete dárcovskou SMS na telefonní číslo 87777 ve tvaru DMS OSTRE

Opravy v roce 2005 - kapličky Oprava schodiště - 2005 Oprava schodiště - 2005 Přístupová cesta - opravené kapličkyOpravené kapličky na Ostrém
Opravené kapličky na Ostrém
opravená kaplička

Slavnostní vysvěcení rekonstruované křížové cesty na Ostré 12.8.2011

Za účasti stovek lidí požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant obnovené křížové cestě barokního areálu Ostré. Pozvání přijali ministr obrany ČR RNDr. Alexandr Vondra a náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková
Více informací o této slavnostní události naleznete na:
http://www.mkcr.cz/…8/tmplid-228
http://www.litomericko24.cz/…tre-u-usteka

Náměstkyně ministra pro kulturní dědictví PhDr. Anna
Matoušková se zdraví s litoměřickým biskupem Mons.Janem Baxantem Zástupy věřících a návštěvníků vystupují obnovenou křížovou cestou k baroknímu areálu Ostré Výstup až na
vrchol barokního areálu Ostré
Litoměřický biskup Mons.Jan Baxant uděluje požehnání
obnovené křížové cestě barokního areálu na Ostré Kytlický kostelní sbor doprovodil tento
slavnostní moment

Napsali o naší Kalvárii


Zprávu ze semináře Drobné památky a krajina, který se konal v Úštěku ve dnech 22.-23.záři 2011, naleznete na web stránkách Ministerstva kultury ČR:
http://www.mkcr.cz/…7/tmplid-228

2012


V roce 2012 byla realizována obnova poškozených omítek na Kalvárii na Ostré.
Byly otlučeny uvolněné a poškozené omítky na kaplích a vrcholové podestě, plocha byla omyta tlakovou vodou. Po vyrovnání zdiva byly provedeny nové omítky včetně vápenného nátěru.

z průběhu opravy
fasád a ostění kaple Nalezení Svatého Kříže opravené omítky a
ostění kaple Nalezení Svatého Kříže
detail opravené
cihelné dlažby kaple Povýšení Svatého kříže

2013


V červnu 2013 byla započata obnova věžičky kaple Božího hrobu. V následující fázi byla realizována oprava a doplnění parapetních kamenů na zábradlích schodiště. Nově byly také omítnuty boky schodiště. V kamenické dílně byly vyrobeny jednotlivé díly věžičky, které byly následně na místě sestaveny a instalovány na kapli. Věžička byla osazena krovem, následně oplechována měděnými plechy a osazena křížem s makovicí.
Oprava Věžičky byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti.

pohled na opravovanou kapli Božího
hrobu z Ostré z průběhu prací na věžičce kaple Božího hrobu kaple Božího
hrobu po opravě instalace krovu na kapli Božího hrobu z
průběhu instalace věžičky na kapli Božího hrobu kamenické práce na věžičce kaple
Božího hrobu
z průběhu oprav ramenátů
schodiště z průběhu oprav parapetních desek ramenátů
schodiště
z průběhu oprav ramenátů
schodiště opravené omítky ramenátů schodiště

Aktuality

Obnova věžičky Kaple Božího hrobu

05. 03. 14

V červnu 2013 byla započata obnova věžičky Kaple Božího hrobu. V následující fázi byla realizována oprava a doplnění parapetních kamenů na zábradlích schodiště. Nově byly také omítnuty boky schodiště. V kamenické dílně byly vyrobeny jednotlivé díly věžičky, které byly následně na místě sestaveny a instalovány na kapli. Věžička byla osazena krovem, následně oplechována měděnými plechy a osazena křížem s makovicí.
Oprava Věžičky byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti.

Oplechování věžičky kaple Nalezení Svatého Kříže z výtěžku DMS sbírky

03. 03. 14

Toto je fotodokumentace realizace akce „Oplechování věžičky na kapli Nalezení Svatého Kříže“, která byla podpořena z prostředků získaných DMS sbírkou. Stav DMS konta na obnovu kalvárie na Ostré byl k 2.9. 2013 12.600,–Kč.

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk