Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Výstavní projekt "Zničené sakrální památky severních Čech"

Aktuality ↓

Zničené památky severních Čech rozhodně nejsou osamocenou kapitolou pohnutých dějin, jsou tématem, které otevírá širší otázky po kontinuitě života daného místa, života krajiny. Ani dvacet let po roce 1989 přitom nemáme toto téma ani zdokumentováno, natož prezentováno veřejnosti. Naším cílem je náprava tohoto dluhu vůči naší minulosti i krajině. Více informací v aktualitách projektu.
Odstřel kostela ve ValkeřicíchOdstřel kostela ve VlakeřicíchOdstřel kostela ve ValkeřicíchDemolice kostela v
Krásném Studenci roku 1966Interiér verneřického
poutního kostela. Likvidaci kostelů na verneřicku bude na výstavě věnován zásadní prostor

Zničené kostely severních Čech 1945 - 1989Zničené židovské památky severních Čech 1938 - 1989Výstava Alois Klar (1763 - 1833)

Aktuality

Výstava Alois Klar

02. 06. 14

Společnost pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Městem Litoměřice, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy Alois Klar – Tys mě vedl.., která se uskuteční 10. června 2014 OD 17h v prostorách litoměřického Hradu(Tyršovo náměstí 68, Litoměřice). Výstava potrvá do 10.července 2014.

Výstava je přístupná od pondělí do neděle od 9h do 17h.

Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938-1989 v Oblastním muzeu v Litoměřicích

02. 06. 14

Společnost pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Oblastním muzeem v Litoměřicích si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy Zničené židovské památky severních Čech, která se koná 3.6. 2014 od 17h v Oblastním muzeu v Litoměřicích. Výstava potrvá do 27. 7. 2014.
Výstava byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti.

Úvodní slovo na zahájení výstavy pronese Tomáš Wiesner, ředitel muzea. Dále promluví předseda sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka pan Tomáš Hlaváček a doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., historik a spoluautor výstavy.

Výstava je přístupná v otevírací době muzea, tedy od úterý do neděle od 10h do 17h.

pozvanka_post.pdf

NÁHLED PANELŮ ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH ČECH 1938-1989

03. 03. 13

Odkaz k náhledu panelů výstavy Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989:
http://www.znicenekostely.cz/…ske-pamatky/

Vernisáž výstavy Zničené židovské památky severních Čech 1938-1989

22. 01. 13

pozvanka-na-vernisaz-vystavy-22-ledna-2013.pdf
Srdečně Vás a Vaše přátele zveme na zahájení výstavy Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989 v úterý 22. ledna 2013 v 17 hodin ve výstavní síni v přízemí Národní knihovny ČR, Klementinum 190, Praha 1 (vstup z Mariánského náměstí, vchod B2)
Úvodní slovo pronese, Ing.Tomáš Böhm generální ředitel Národní knihovny ČR, Miroslava Němcová předsedkyně poslanecké sněmovny, Vrchní pražský a zemský rabín Karol Efraim Sidon, PhDr.Anna Matoušková náměstkyně ministryně kultury, Tomáš Jelínek, Ph.D. ředitel Česko německého fondu budoucnosti, Doc.PhDr.Michal Stehlík, Ph.D. děkan FF UK. Výstava potrvá do 3.března 2013 a veřejnosti bude přístupna denně kromě pondělí od 10:30 do 18:00 hodin.
Výstava byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti.

Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938-1989 v Galerii Klementinum v Národní knihovně

20. 01. 13


Společnost pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou, Židovským muzeem v Praze, Židovskou obcí v Praze a v Teplicích, společností MATANA a.s., Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov, Oblastním muzeem v Chomutově, Regionálním muzeem v Teplicích a dalšími partnery připravilo výstavu Zničené židovské památky severních Čech 1938–1945. Výstava je součástí širšího projektu mapování zaniklých a zničených památek na území severních Čech. Navazuje na předchozí výstavu Zničené kostely severních Čech 1945–1989.
Projekt je vymezen územně bývalým Severočeským krajem, dnešní Ústecký a Liberecký kraj, a časově roky 1938–1989.
Krajina severních Čech jakoby dodnes žila pod těžkým příkrovem historických událostí minulého století. Vždyť její podoba, rytmus, lidé, posvátná místa, to vše zmizelo v důsledku druhé světové války a dvou ideologií – fašismu a komunismu – které tragicky poznamenaly osudy lidí i míst. Židovské komunity i židovské památky měly za sebou již před tímto stoletím pohnuté a dramatické osudy. Židovské etnikum bylo dlouhodobě izolováno od většinové společnosti. Proces zrovnoprávnění od 19. století na jedné straně působil pozitivně uvolněním občanských svobod. Na druhé straně došlo k opouštění vesnických židovských center a postupnému zániku dosavadních modliteben. První republika po roce 1918 pak tento proces urychlila, během jejího trvání zmizelo z regionu 27 synagog. Obce přestaly existovat, stavby přestaly plnit svůj účel.
Zcela novou situaci přinesly události spojené s nástupem nacismu. Nenávistná ideologie stála i zde za zničením jedinečných památek, tentokrát také v místech, která žila svým přirozeným náboženským životem. Jen během pogromu tzv. Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 bylo na severu Čech zničeno 35 synagog, dalších 25 jich následovalo během samotného válečného období. Během šesti let tak zmizelo na šedesát těchto staveb. Tato skutečnost je však jen drobnou kapitolou uprostřed tragédie holocaustu a zmizení celých generací židovských obyvatel. Poválečná situace nepřinesla v tomto ohledu o nic lepší situaci. Znovu se po roce 1948 objevuje veřejně propagovaný antisemitismus, znovu jsou ničeny židovské památky. V komunistickém režimu však nejde o nějaký přímý a přiznaný likvidační postup. Je zvolena postupná cesta chátrání a následné likvidace. I tak v letech 1948–1989 zmizí z celého území státu další stovka synagog, třináct z nich pak z dnešního kraje Ústeckého. Tato čísla hovoří sama za sebe. Pokud jde o hřbitovy, celkově pak od počátku druhé světové války do roku 1989 zanikne 70 židovských hřbitovů ze čtyř set.
Severní Čechy kdysi představovaly mozaiku soužití národnostní i náboženské různorodosti. Dnes již nedokážeme tuto mimořádnou různorodost do krajiny navrátit. Můžeme se však pokusit o její navrácení do naší paměti. A to je také hlavním cílem naší výstavy o zničených židovských památkách severních Čech. Paměť.
Výstava se koná od 23. ledna do 3. března 2013 ve Výstavním sále – Galerie Klementinum v Národní knihovně.

ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH ČECH 1938 - 1989

01. 01. 13

ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH ČECH 1938 – 1989
20. 12. 12
Ve čtvrtek 20.prosince 2012 ve 12 hodin proběhla vernisáž výstavy ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH ČECH 1938 – 1989 v atriu zámku v sídle Národního památkového ústavu odborné pracoviště Ústí nad Labem. Výstava potrvá do 16. ledna 2013. Srdečně Vás zveme na prohlídku.
Výstava byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY V MNICHOVĚ 9.10.2012

09. 10. 12

Dne 9.10.2012 proběhlo zajájení výstavy v Mnichově. Zde je pár fotografií k přiblížení.
zahájení výstavy v Mnichově zahájení výstavy v Mnichově zahájení výstavy v
Mnichově zahájení výstavy
v Mnichově

VERNISÁŽ VÝSTAVY 15.února od 16:00 hodin

15. 02. 12

Srdečně Vás zveme na vernisáž 1. z putovních výstav ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH 1945 – 1989 konané 15. února 2012 od 16:00 hodin v muzejních prostorách radnice, náměstí 1. máje Chomutov.
Plakát Pozvánka str.1 Pozvánka str.2

VERNISÁŽ VÝSTAVY 8.prosince od 17:00 hodin

08. 12. 11
Pozvánka na vernisážPozvánka na vernisážPozvánka na vernisáž v němčiněPozvánka na vernisáž v němčině

PLAKÁT

18. 11. 11

plakat-projektu.pdf Vážení přátelé,
náš výstavní projekt jde do finále. Výstava ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH 1945–1989 bude probíhat od 9.12.2011 do 21.1.2012 v Národní knihovně České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vstup z Mariánského náměstí.

Záštitu nad naším projekt převzal ministr kultury

01. 10. 11

Vedle pražského arcibiskupa Mons.Dominika Duky přijal záštitu nad naším projektem ZNIČENÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY SEVERNÍCH ČECH 1945–1989 i ministr kultury MUDr.Jiří Besser
zastita-ministra-kultury.pdf

Prezentaci představující ve zkratce náš projekt naleznete zde

01. 09. 11

projekt-znicene-sakralni-pamatky-sev-cech.pdf

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk