Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Odkazy

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov
http://www.synagoga-ustek.org/

Místní akční skupina České středohoří o.s.
http://www.mascs.cz/index.php

Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic
http://kostelyazvonice.wz.cz/

Občanské sdružení Drobné památky severních Čech
http://www.pamatky.ceskalipa.org/

Poškozené a zničené kostely a kaple v České republice
http://www.kostely.tnet.cz/index.php

Město Úštěk
http://www.mesto-ustek.cz/index_cz.html

Penzion a kavárna Statek Pod kalvárií
http://ostre22.cz/

Penzion U RYBNÍKA v Úštěku
http://www.u-rybnika.com/

Základní umělecká škola Litoměřice
http://www.zusltm.cz/default.htm

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk