Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Oplechování věžičky kaple Nalezení Svatého Kříže z výtěžku DMS sbírky

03. 03. 14

Toto je fotodokumentace realizace akce „Oplechování věžičky na kapli Nalezení Svatého Kříže“, která byla podpořena z prostředků získaných DMS sbírkou. Stav DMS konta na obnovu kalvárie na Ostré byl k 2.9. 2013 12.600,–Kč.

stav věžičky před oplechováním opravené
oplechování věžičky Kaple Nalezení Svatého Kříže

zpět

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk