Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Opravené křížky

Přejděte na: Křížky čekající na opravu

Horní Týnec 2006

původní stav podstavce Horní
Týnec 2006 detail původního stavu Horní Týnec 2006 po dokončení Horní
Týnec 2006

Horní Vysoké pod Levínem 2009

Původní stav Horní
Vysoké 2009 Detail původního stavu
Horní Vysoké 2009 Oprava podstavce Horní
Vysoké 2009 Průběh opravy Horní
Vysoké 2009 Po dokončení Horní
Vysoké 2009 Po dokončení Horní
Vysoké 2009

Kalovice 2008

Původní stav křížku Kalovice 2008 Po dokončení Kalovice
2008 Detail
křížku Kalovice 2008 Detail
Kalovice 2008 Detail Kalovice 2008 Detail
původního stavu desky Kalovice 2008 Detail po dokončení Kalovice 2008 Křížek Kalovice na jaře 2009

Lbín 2008

po dokončení Lbín 2008

Levínské Petrovice 2011

Lhotsko 2010

Původní stav Lhotsko 2010 Vybetonování základů Lhotsko 2010 Sestavování
podstavce Lhotsko 2010 Detail původního dlabu v hlavici Lhotsko 2010 Sestavený podstavec Lhotsko 2010 Po dokončení Lhotsko 2010 Po dokončení Lhotsko 2010 Detail
křížku po dokončení Lhotsko 2010

Maškovice 2008

původní stav Maškovice 2008 detail podstavce Maškovice 2008 po dokončení
Maškovice 2008 detail křížku Maškovice 2008

Miřejovice 2008

původní stav Miřejovice 2008 detail
podstavce v průběhu rekonstrukce Miřejovice 2008 nové vyzdění podstavce Miřejovice
2008 povrchové
úpravy Miřejovice 2008 po dokončení Miřejovice 2008 detail křížku Miřejovice 2008

Mukařov 2008

původní stav Mukařov 2008 obnažení základů Mukařov 2008 průběh opravy Mukařov
2008 po dokončení Mukařov
2008 detail původního stavu křížku Mukařov 2008 detail po dokončení křížku Mukařov
2008

Ploskovice 2009

původní stav Ploskovice 2009 po dokončení Ploskovice 2009 detail desky
Ploskovice 2009 detail křížku Ploskovice 2009

Přední Nezly 2006

po dokončení Přední Nezly 2006

Rašovice 2009

původní stav Rašovice 2009 detail původního stavu Rašovice 2009 obnažení základů
Rašovice 2009 průběh opravy Rašovice 2009 po dokončení Rašovice 2009 detail křížku Rašovice 2009

Rašovice 2011 (u silnice do Kalovic)

V roce 2011 plánujeme realizaci opravy křížku, který stojí mezi obcemi Rašovice a Kalovice.
Jedná se o mohutná boží muka s pískovcovým tělem, datace 1848. Kamenný sokl s patrným poškozením, hlavice v místě uchycení kříže poškozena. Zcela chybí litinový kříž. Nelze vyloučit nález fragmentů litinového kříže, proto bude před vlastní realizací prací proveden průzkum.

Řepčice 2009

původní stav Řepčice 2009 detail původního stavu
křížku Řepčiče 2009 oprava podstavce Řepčice 2009 průběh oprav Řepčice 2009 po dokončení Řepčice 2009 detail křížku po
dokončení Řepčice

Vinné 2010

původní stav Vinné 2010 detail původního stavu křížku
Vinné 2010 po dokončení
Vinné 2010 detail křížku po dokončení Vinné 2010

Všeradiště 2006

původní stav podstavce Všeradiště
2006 po
dokončení Všeradiště 2006

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk