mega888 Úspěli jsme v krajském kole soutěže Památka roku 2016 | Společnost pro obnovu památek Úštěcka

Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Úspěli jsme v krajském kole soutěže Památka roku 2016

31. 03. 17

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje každoročně soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb. V Ústeckém kraji bylo za rok 2016 hodnoceno celkem 9 projektů. Vítězem kategorie „malé rekonstrukce do 2 milionů korun“ se stal projekt opravy kapličky ve Vědlicích. Gratulujeme Vědlickým k vítězství!
Náš projekt Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech zvítězil v kategorii „velké rekonstrukce“. Postupujeme tak do celostátního kola, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny v Luhačovicích 23. března 2017. Držme si palce!

Pro připomenutí objemu realizovaných prací níže pár fotografií. Detailní informace k záchraně kostela v Konojedech včetně časosběrné fotodokumentace hledejte v aktualitách v záložce Revitalizace kostel Konojedy: http://pamatky-ustecko.cz/…y-kostel.php

Pohled lodí kostela na hlavní
oltář před rekonstrukcí na jaře 2015... ... a po celkové obnově.
Zrestaurována byla architektura oltářů, kazatelna, podlahy, lavice... Západní
průčelí kostela na jaře 2015 ... .... a v únoru
2017. Vedle kompletní obnovy fasády, doplnění oken a vitráží, byl zrestaurován kříž a Boží oko na
západním průčelí.Pohled na kruchtu před zahájením
rekonstrukce na jaře 2015.... ...a po
celkové obnově v září 2016. Budiž světlo! Na stanovení barevnosti omítek interiéru se podíleli studenti
Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Panská oratoř
před ... ... a po rekonstrukci. K neuvěření,
ale opravdu se díváte na stejné místo, jen s odstupem několika málo měsíců.Intarzované dveře do panské
oratoře před celkovým restaurováním. Studenti Univerzity J.E.Purkyně realizovali digitální dokumentaci
vybraných prvků. Nálezové zprávy pak využili restaurátoři při své práci. ... a po celkovém restaurování. Spojovací schodiště z sakrisite do
panské oratoře před celkovou rekonstrukcí.... ... a v září
2016 po celkové obnově.Hlavní oltář před zahájením
projektu revitalizace na jaře 2015. Navrácení obrazu Panny Marie se
sedmi zakladateli servitského řádu od Filipa Leibnera v září 2016 projekt revitalizace završilo.

zpět

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk